Tử vi hay

TIN TỨC

Từ 01/01/2021: Bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh trái tuyến, Được trả 100% viện phí

Đây là nội dung được quy định cụ thể tại Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Từ ngày 1/01/2021, quỹ BHYT sẽ chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng nêu trên cho người tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước. Nội dung này được quy định cụ thể tại Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Theo đó, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trong phạm vi cả nước.

Ví dụ 1: Chị Lê Thúy Loan đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến huyện ở tỉnh Lạng Sơn, nhưng khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Do vậy, tính đến thời điểm hiện tại, việc thông tuyến BHYT mới được áp dụng ở các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã và tuyến huyện.

Ví dụ 2: Chị Nguyễn Thị A có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Hiện nay, nếu chị đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình hoặc tỉnh khác, chị A chỉ được hưởng 60% chi phí điều trị.Bắt đầu từ 1/1/2021, nếu chị A tới bệnh viện tỉnh Ninh Bình, hay Thanh Hóa… thì chị A được hưởng 100% chi phí điều trị như đúng tuyến.Đây là kết quả của việc thông tuyến BHYT.

Đến năm 2021 thì việc thông tuyến sẽ được thực hiện ở cả tuyến tỉnh, lúc này, người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn cũng như được hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình. Theo đó, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế t.ự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trong phạm vi cả nước.

Do vậy, tính đến thời điểm hiện tại, việc thông tuyến BHYT mới được áp dụng ở các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã và tuyến huyện. Đến năm 2021 thì việc thông tuyến sẽ được thực hiện ở cả tuyến tỉnh, lúc này, người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn cũng như được hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình.

Hiện nay, trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh chỉ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú.

Đồng thời, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cần biết những vấn đề nêu sau nhằm đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho bản thân: Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế t.ự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú.

Hi vọng mọi người tham gia bảo hiểm y tế nhằm chung vai góp sức giúp nhau khi mắc bệnh, đó cũng là cử chỉ đẹp để giúp chính bản thân mình nếu không may mắc bệnh. Hiện tại, chi phí mua bảo hiểm theo hộ gia đình rất thấp so với mức mà người bệnh được hưởng (nếu không may bị bệnh). Sau bài viết mong người tham gia đọc kỹ để không thiệt thòi cho mình và người thân nhé.

Tuy nhiên, việc thông tuyến này chưa áp dụng đối với các bệnh viện tuyến TƯ để tránh tình trạng quá tải.